Oleh: ijoels1973 | September 13, 2008

* Al Mahalli (769 – 835 H)

Nama beliau ini Jalaluddin al Mahalli, dilahirkan di Kairo di Mahalla al Kubra pada tahun 769H. dan meninggal tahun 835H. Al Mahalli inilah pengarang kitab Al Mahalli yarg mensyarah ki’tab Minhajut Thalibin, karangan lmam Nawawi.

Kitab al Mahalli ini dipakai di seluruh sekolah agama kelas tinggi di seluruh Indonesia dan boleh dikatakan sekalian ulama Syafi i di Indonesia mempelajari dan memakai kitab ini.

Imam Jalaluddin al Mahalli pengarang sebahagian dari Talsir- Jalalein, karena tafsir itu dikarang berdua dengan Jalaluddin an Sayuti, sehingga tafsir ini diberi nama “Jalalein” yang berarti dua orang Jalaluddin. Tafsir Jalalein ini dipakai pula hampir di seluruh sekolah agama di Indonesia.

Iklan

Kategori

%d blogger menyukai ini: